L’Ajuntament del Prat congela taxes i impostos municipals per a 2023

Les tarifes del subministrament d’aigua tampoc s’apujaran l’any vinent
Dijous, 6 octubre 2022 · 08:37 hores ActualitatEconomiaPle municipal

Actualitat
Economia
Ple municipal

El ple municipal celebrat ahir dimecres va aprovar provisionalment les ordenances fiscals i de preus públics per a 2023, que congelen gairebé tots els impostos i taxes municipals. L’any vinent tampoc s’apujarà la tarifa de subministrament d’aigua, mesura aprovada recentment pel consell d’administració de l’empresa municipal d’Aigües del Prat.

L’aigua més barata de l’àrea metropolitana

La tarifa de l’aigua al Prat (1,195 €/m3) se situa un 40 % per sota de l’establerta per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (1,760€/m3) als municipis on la gestió d’aquest servei corre a càrrec d’Agbar.

Aigües del Prat no incrementa la tarifa de subministrament es de març de 2019, quan ho va fer d’un 2 %, mentre que als municipis metropolitans servits per Agbar l’augment va ser del 4,02 %.

El preu total que abonen les persones consumidores és la suma de la tarifa de subministrament més el cànon de l’aigua (de 0,654€/m3 el 2022), fixat per l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua) de la Generalitat, que sí és comú  a tots els municipis de l’àrea metropolitana, inclòs el Prat. A la majoria de la resta de municipis, també s’hi afegeix el preu final la taxa de clavegueram, que al Prat no es cobra.