L’Ajuntament vol tenir preferència a l’hora de comprar habitatges i solars

El ple municipal aprova inicialment la delimitació del Prat com a àrea subjecta al tanteig i retracte en la compravenda d'immobles
Dijous, 3 febrer 2022 · 13:48 hores ActualitatHabitatgePle municipal

Actualitat
Habitatge
Ple municipal

El ple municipal celebrat ahir 2 de febrer va aprovar, de forma inicial, la delimitació del Prat de com a àrea subjecta a dret de tanteig i retracte en la compravenda d’immobles. Hi van votar a favor En Comú, PSC, ERC i Podemos, mentre que Cs s’hi va abstenir.

Quan entri en vigor aquesta mesura, que després de l’aprovació inicial ha de continuar la tramitació, l’Ajuntament tindrà preferència per adquirir determinats immobles (habitatges o solars) que es posin a la venda a la ciutat. Els propietaris, quan els vulguin vendre, ho hauran de notificar a l’Ajuntament, que podrà adquirir-los al mateix preu acordat abans (tanteig) o després (retracte) d’efectuar‐se la compravenda.

Incrementar l’habitatge social

Una de les principals finalitats d’aquesta mesura és que l’Ajuntament pugui incrementar el patrimoni municipal de sòl i habitatge, per tal de poder ampliar el parc residencial destinat a polítiques socials.

També es pretén evitar l’especulació immobiliària i fer seguiment de la desqualificació dels habitatges de protecció oficial de promoció pública. Tot i que, a Catalunya, els habitatges de protecció oficial de nova construcció estan protegits de forma permanent des de finals de 2019 (segons el decret 17/2019), els que es van construir anteriorment es desqualifiquen després d’un període d’un màxim de 30 anys.

Cens que s’anirà actualitzant

El dret de tanteig i retracte es podrà exercir quan es facin transmissions de compravenda de diferents tipus d’habitatges i solars: habitatges de protecció oficial, terrenys sense edificar (solars, parcel·les…), terrenys amb edificacions en ruïnes o totalment desocupades, immobles en àrees declarades de rehabilitació i conservació i pisos procedents d’execucions hipotecàries o de procediments de compensació o garantia de deutes amb garantia hipotecària, entre d’altres. S’elaborarà d’ofici un cens, que s’actualitzarà periòdicament, on s’incorporaran els immobles i terrenys subjectes a dret de tanteig i retracte.

L’Ajuntament del Prat exercirà el dret de tanteig i retracte a partir de criteris objectius basats en la disponibilitat pressupostària, els costos econòmics de l’adquisició dels habitatges, l’estat de conservació dels immobles o altres aspectes d’interès general.