El Prat rebrà fons europeus per construir 318 pisos de lloguer social

Les promocions, previstes ja per l’Ajuntament sobre terrenys públics de l'Eixample Sud, hauran d’estar acabades abans de l’estiu de 2026
Dilluns, 8 maig 2023 · 13:00 hores ActualitatHabitatgeSocietat

Actualitat
Habitatge
Societat

El Prat és, després de Barcelona, el municipi català que rebrà més fons europeus Next Generation per a la construcció d’habitatges en edificis energèticament eficients destinats al lloguer social i assequible. Es tracta de 318 pisos que l’Ajuntament ja havia postulat i que havien estat seleccionats per rebre aquests ajuts europeus, i que ara han estat formalitzats pel Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana. D’aquests habitatges, que es construiran a l’Eixample Sud de la ciutat, 239 es faran en col·laboració públic-privada i els altres 79 seran de promoció pública.

En el conjunt de Catalunya, els ajuts es destinaran a finançar una part de la construcció de 1.305 habitatges; els fons Next Generation aportaran 44,9 milions d’euros dels 210,6 pressupostats per executar aquests projectes. L’ajut que s’hi aporta és de fins a 700 euros per metre quadrat de superfície útil amb un màxim de 50.000 euros per pis.

Aquests habitatges es construiran sobre terrenys públics (o bé de l’Ajuntament o bé de l’Institut Català del Sòl) i formaran part del parc públic durant un mínim de 50 anys. El consum d’energia primària no renovable haurà de ser inferior en un 20 % com a mínim als requisits exigits al Codi Tècnic d’Edificació. Les obres hauran d’estar finalitzades el 30 de juny del 2026.