Generalitat i Ajuntament instal·laran aire condicionat en escoles i instituts del Prat

L'arribada prematura de l'estiu i l'increment de temperatures a causa del canvi climàtic han dut les administracions a prendre aquesta decisió
Dijous, 4 maig 2023 · 11:15 hores ActualitatEducacióSocietat

Institut Escola del Prat.

Actualitat
Educació
Societat

L’Institut Escola del Prat, ubicat al barri de Sant Cosme, serà de moment l’únic institut de la ciutat i un dels 100 de tot Catalunya que disposarà d’un espai climatitzat amb aire condicionat per reduir l’impacte de la calor. La Generalitat invertirà 5 milions d’euros en dotar de climatització aquest centenar de centres de la seva titularitat a tot el país, en una primera fase.

Pel que fa a les escoles, que a diferència dels instituts són edificis de titularitat patrimonial de l’Ajuntament, també començaran a tenir espais climatitzats. Les escoles bressol La Blaveta i Sol Solet ja disposen d’aire condicionat, mentre que a El Cabusset i a La Granota està previst que se’n faci la instal·lació durant el mes de maig. Pel que fa a les escoles d’infantil i primària, l’Ajuntament posarà aire condicionat en tres d’elles, en espais comuns com el gimnàs o el menjador, en una primera fase, i més endavant s’aplicarà a altres centres.

Adaptar-se al canvi climàtic

Davant l’increment de temperatures provocat pel canvi climàtic, el Departament d’Educació de la Generalitat ha elaborat un pla per crear zones que funcionin com a espais climatitzats als instituts. Per la seva banda, alguns ajuntaments, com el del Prat, també duen a terme plans similars en els centres de titularitat municipal, autoritzats per Educació.

Fins ara, als centres s’han anat aplicant diferents mesures com la incorporació de punts d’aigua, la creació d’espais d’ombra i vegetació, la millora de l’aïllament tèrmic dels edificis i la instal·lació de ventiladors. En alguns casos, però, aquestes mesures no són suficients, i per això la Generalitat s’ha decantat per la instal·lació d’aire condicionat a dos espais comuns i polivalents (menjador, biblioteca o aules polivalents) i a la zona de treball de docents i a l’àrea d’administració. Aquest procés es farà en dues fases: una primera, en què es climatitzarà un espai (a desplegar en un màxim de 5 anys) i una segona en que es posarà aire condicionat a la resta d’espais on es consideri adient.

Criteris de prioritat

La Generalitat segueix uns criteris de prioritat a l’hora d’instal·lar aire condiciona als instituts: centres que tinguin la majoria de les aules i espais orientats al sud, que tenen aules amb poca ventilació encreuada, o els edificis construïts entre el 1979 i el 2007, entre altres.