La targeta Market Prat s’ha de declarar a Hisenda

Dijous, 13 abril 2023 · 12:38 hores ActualitatEconomia

Actualitat
Economia

Les persones del Prat que l’any passat es van beneficiar de la targeta Market Prat han de fer-ho constar a la declaració de la renda que s’ha començat a fer aquests dies. Aquesta ajuda municipal apareix en el moment de fer l’esborrany de la declaració com un import econòmic de 40 € provinent de l’Ajuntament del Prat.

A l’hora de fer la declaració cal seleccionar l’opció Béns patrimonials derivats d’ajudes públiques. Aquesta aportació econòmica que va fer l’Ajuntament a cada persona beneficiària de la targeta és considerada com a guany patrimonial. En cas de no declarar-la, la conseqüència pot ser el pagament d’entre un 20 % i 25 % d’aquesta ajuda, és a dir, entre 8 i 10 €.

Si s’ha presentat ja la declaració i no s’hi ha fet constar l’ajuda de la Market Prat es pot rectificar a través de la web de l’agència tributària des de l’opció Com modificar una declaració ja presentada.