Nova convocatòria d’ajuts al lloguer per menors de 35 anys

Dijous, 23 març 2023 · 18:15 hores ActualitatEconomiaHabitatge

Actualitat
Economia
Habitatge

Des d’avui 23 de març fins el 5 d’abril, les persones menors de 35 anys poden demanar un ajut econòmic per pagar el lloguer. Un ajut que pot anar dels 20 als 250 euros/mensuals, segons la Generalitat de Catalunya.

A més del requisit de l’edat, cal estar empadronat a un habitatge de lloguer al Prat i ser titular d’un contracte de lloguer o de cessió d’ús d’una habitació; no pagar més de 950 euros mensuals pel lloguer o 450 euros per l’habitació; i que la unitat de convivència no compti amb uns ingressos majors de 23.725,79 euros a l’any.

L’ajut busca facilitar l’accés i la permanència a pisos de lloguer a població en risc d’exclusió social, així com facilitar l’emancipació dels joves. Per sol·licitar l’ajuda, cal complimentar un formulari i fer entrega de la documentació necessària de forma telemàtica a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. A més, si ets del Prat, pots fer-ho de forma presencial -amb cita prèvia- a les oficines de Prat Espais.

En total, hi ha prevista una dotació pressupostària de 21.750.000 euros per a l’anualitat 2023.