El Prat pot seguir fent neteja i reg urbà gràcies a l’aigua de l’aqüífer

Tot i les restriccions per la sequera, a la ciutat es pot fer servir aigua no potable per a aquestes tasques
Dimecres, 15 març 2023 · 10:47 hores ActualitatSocietatSostenibilitat

Actualitat
Societat
Sostenibilitat

L’aqüífer profund del delta del Llobregat és un dels principals recursos hídrics de Catalunya i, en el cas del Prat, esdevé essencial per combatre la sequera que vivim des de fa mesos. De fet, pel que fa a l’aigua de boca, la nostra ciutat s’abasteix amb un 80 % de pous freàtics i l’altre 20 % prové de la xarxa metropolitana d’Aigües Ter-Llobregat.

L’aigua que s’extreu dels pous és d’alta qualitat per al consum humà, sense cap contaminació orgànica, però té un problema: és molt dura, és a dir, té molts minerals, especialment calç i sal. L’empresa municipal Aigües del Prat tracta aquesta aigua per dotar-la de més qualitat i millor gust per al consum humà.

El Prat, ciutat estalviadora

Les restriccions per sequera establertes per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), publicades també al darrer Ban de l’alcalde, marquen un límit d’aigua que pot fer servir el municipi per al conjunt d’usos privats i públics. Són 230 litres per persona i dia, una xifra que engloba l’aigua potable que es fa servir a les llars, la neteja municipal o el rec de zones verdes, entre d’altres. Actualment, però, el consum d’aigua de la ciutat es troba molt per sota d’aquesta xifra.

De fet, quant al consum domèstic, el Prat es troba per sota de la mitjana catalana. Es consumeixen 97 litres per habitant i dia a les llars de la ciutat. Així i tot, el Prat fa anys que treballa en reduir el consum d’aigua potable per a diversos usos municipals. Ho fa a través d’una xarxa de distribució paral·lela que es nodreix d’aigua regenerada i d’aigua no potable provinent dels pous, però sense tractar.

És per això que, tot i les restriccions de l’ACA, al Prat es pot seguir fent la neteja de carrers i el rec d’arbrat i zones verdes amb normalitat. I és que per a aquests usos es fa servir aigua no potable procedent de l’aqüífer.

Evitar les pèrdues

Una de les principals preocupacions de l’Agència Catalana de l’Aigua pel que fa als municipis son les pèrdues d’aigua a la xarxa pública de distribució. De fet, es considera que assolir el 80 % de rendiment és l’objectiu mínim que hauria d’assolit tota ciutat. Una xifra que al Prat es compleix amb escreix, gràcies a la inversió feta en renovar les canonades, ja que aquí  només es perd el 15 % de l’aigua de la xarxa.

El preu a pagar

Els costos de la modernització de la xarxa de distribució d’aigua se sumen a la despesa que suposa extreure i tractar l’aigua dels pous. Uns costos que s’han incrementat notablement a causa de la pujada del preu de l’electricitat. Tot i aquest encariment de la producció i distribució de l’aigua, la factura d’aquest servei al Prat és de les més baixes de l’àrea metropolitana, ja que fa anys que no s’apuja. Ara per ara no hi ha prevista cap pujada del preu de l’aigua, però aquesta mesura pot ser una realitat en un futur pròxim per poder mantenir la qualitat del servei.

Entrevista al gerent d’Aigües del Prat

Tot seguit podeu escoltar una entrevista d’elprat.ràdio al gerent de l’empresa municipal Aigües del Prat, Aureliano García: