L’alcalde emet un ban amb mesures per racionalitzar l’ús de l’aigua

Les pluges no serviran per sortir de la situació d’excepcionalitat per sequera
Dijous, 9 març 2023 · 11:02 hores ActualitatSocietatSostenibilitat

Actualitat
Societat
Sostenibilitat

L’alcalde del Prat, Lluís Mijoler, ha emès un ban amb mesures que cal aplicar al municipi per racionalitzar l’ús d’aigua amb motiu de la situació d’excepcionalitat per sequera en què ens trobem i que les darreres pluges no podran revertir.

Segons el ban, el risc de desabastament a poblacions es pot veure agreujat per l’increment de temperatures que es produirà previsiblement en els pròxims mesos, la qual cosa exigeix una actuació de manera immediata per evitar l’assecament de les fonts de subministrament de les xarxes d’abastament d’aigua potable.

Mesures que cal aplicar

1- Els volums d’aigua potable lliurats per a l’abastament de la població no poden superar una dotació màxima equivalent de 230 litres per habitant i dia.

2- Resta prohibit l’ús d’aigua potable per al reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com privat, excepte per a la realització de regs de supervivència d’arbres o de plantes. Aquest reg de supervivència s’ha de fer amb la mínima quantitat d’aigua indispensable, de 20 h a 8 h, i només mitjançant reg de gota a gota o amb regadora. El reg de gespa queda prohibit en tots els casos, excepte en superfícies destinades a la pràctica federada de l’esport, on el reg es pot mantenir en les quantitats mínimes necessàries per permetre-la, sense superar la dotació màxima de 450 m³/ha/mes i complint amb la resta de limitacions que dicti l’ens local. La prohibició del reg en excepcionalitat no s’aplica si s’utilitzen aigües no potables: aigua de pluja recollida en teulades, aigua regenerada procedent de depuradora o aigua de pou.

3- L’ús d’aigua potable per ompliment de piscines només és permès en els següents casos:
– El reompliment parcial de piscines amb sistema de recirculació de l’aigua, en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l’aigua.
– En centres educatius, l’ompliment complert o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres per al bany d’infants.
– Aquesta limitació no s’aplica a les piscines d’aigua de mar que s’omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d’abastament i de sanejament públiques.

4- Es prohibeix la utilització d’aigua potable per a l’eliminació de pols i matèria en suspensió a l’aire.

5- Es prohibeix la neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars, ja siguin públics o particulars, excepte si la neteja és resultat d’un accident o d’un incendi, o bé si hi ha un risc sanitari o un risc per a la seguretat viària. En aquestes circumstàncies, la neteja es farà amb el mínim d’aigua indispensable. S’exclou de la prohibició la neteja d’aparadors i finestres amb galleda i esponja.

Cal remarcar que al Prat fa anys que la neteja de la via pública per part dels serveis municipals es fa amb aigua no potable procedent de pous.

6- L’ús de l’aigua potable per a neteja de vehicles queda limitat a:
– Neteja en establiments comercials dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes de recirculació de l’aigua.
– Fora d’aquests establiments només es permet la neteja de vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula amb esponja i galleda.
– Es permet la neteja de vehicles fora d’establiments comercials per a mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals. S’inclouen els vehicles de transport de menjar, transport d’animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles mèdics i transport de medicaments i de residus. Es farà sempre amb la mínima utilització d’aigua possible.´

7- Resta prohibit l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l’aigua, excepte llacs artificials que facin de suport vital de vida aquàtica, on es permet el mínim ús de l’aigua imprescindible pel seu manteniment. S’ha d’estudiar i, si és viable, s’ha de realitzar el trasllat i/o la concentració de la vida aquàtica afectada a aquell entorn que n’asseguri la màxima supervivència amb el mínim consum d’aigua.

8- En el cas de les explotacions ramaderes, l’ús d’aigua procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per l’abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte. Per aquest darrer ús cal utilitzar només les quantitats imprescindibles per mantenir les
condicions sanitàries i només en cas que no es disposi d’una font alternativa i exclusivament mitjançant sistemes de neteja a pressió o altres d’eficàcia equivalent.

Consulteu mesures que podeu prendre individualment per estalviar aigua.

Escolteu una entrevista a elprat.ràdio:

Vídeo a elprat.tv: