El Prat tindrà una àrea de distribució de comerç electrònic d’últim tram amb transport sostenible

La nova llei catalana també establirà punts de recollida de compres i devolucions, amb l'objectiu de reduir els problemes ambientals i de mobilitat d'aquest tipus de comerç
Dimarts, 7 març 2023 · 12:02 hores ActualitatComerçEconomia

A la nostra ciutat, Rodaprat disbribueix mercaderies de manera sostenible.

Actualitat
Comerç
Economia

La Generalitat ha anunciat que ja té a punt la proposta d’avantprojecte de llei d’últim tram, que regularà la distribució del comerç electrònic amb l’objectiu que sigui més sostenible des del punt de vista ambiental i de la mobilitat, evitant tant com sigui possible els desplaçaments innecessaris de persones i mercaderies.

La normativa preveu que els municipis de més de 50.000 habitants (entre els quals el Prat) hauran de definir àrees geogràfiques on serà obligat instal·lar punts de recollida i de distribució de les compres. No hi podrà haver més d’un quilòmetre de distància entre cap punt d’aquestes àrees. A més, els lliuraments dels paquets s’hauran de fer amb transport sostenible (a peu, en bicicleta o en vehicles sense emissions). També es regularà l’horari de distribució, que serà entre les set del matí i les onze de la nit, per bé que cada ajuntament el podrà restringir al seu criteri.

La llei també preveu que les empreses que venguin productes a distància hauran d’oferir i facilitar al comprador no només el lliurament sinó la possibilitat de recollida i devolució dels productes, així com la possibilitat d’agregar comandes en un únic lliurament.

L’avantprojecte de llei se sotmetrà en la propera primavera al tràmit d’audiència i informació pública, durant el qual els actors directament afectats podran fer-hi les aportacions i esmenes que considerin.