El Prat, una de les 7 àrees de Catalunya on comença a aplicar-se l’atenció integrada social i sanitària

Integrar els dos sistemes permet una millora del servei i una resposta equitativa a les necessitats de la població
Dimecres, 22 febrer 2023 · 12:18 hores ActualitatSalutSocietat

Actualitat
Salut
Societat

El Govern de la Generalitat ha aprovat impulsar el desplegament territorial de l’atenció integrada social i sanitària de Catalunya. Aquest actuació ha començat de forma simultània a 7 municipis o comarques catalanes, entre els quals el Prat. L’objectiu de la mesura és integrar aquests dos sistemes -el social i el sanitari- per garantir una resposta equitativa i de qualitat a les persones amb necessitats d’atenció, com la gent gran, pacients amb discapacitats o amb malalties mentals.

Exemple per a la resta de municipis i comarques

La Generalitat, per començar a implantar el nou sistema, ha escollit set experiències ja en marxa amb un alt grau de maduresa en l’entorn domiciliari i comunitari, com són el Prat, Amposta, Barcelona, Manresa, Osona, Garrotxa/Ripollès i el Gironès. La intenció és reforçar i consolidar aquestes iniciatives perquè altres ciutats catalanes s’emmirallin i fer efectiu aquest desplegament a tot el territori. Per fer-ho, aquests 7 territoris disposaran de prop d’1 milió d’euros més de pressupost cadascun.

Més coordinació i menys duplicitats

En el cas dels territoris amb experiències amb menor grau de maduresa, es treballarà per crear les condicions necessàries per avançar en el desplegament de projectes integrats en aquest àmbit. L’objectiu de l’atenció integral social i sanitària és oferir una atenció més centrada en la persona usuària, amb un sistema de valoració i un pla d’atenció únic per tal que el o la pacient no hagi d’explicar a diferents interlocutors la seva situació, sinó que siguin aquests els qui es coordinin i organitzin la resposta entre els dispositius i professionals. I és que l’atenció fragmentada té un impacte negatiu en els resultats de salut i benestar de les persones, ja que pot haver-hi duplicitat de recursos així com una mala experiència d’atenció percebuda per aquestes persones i el seu entorn. En aquest sentit, la intenció és que hi hagi una coordinació de tots els professionals amb una persona que serà la gestora de cas.

També està previst impulsar projectes innovadors orientats al redisseny organitzatiu, assistencial i tecnològic, en el marc dels diferents fons provinents de la Unió Europea i d’altres administracions públiques, així com el desplegament de projectes singulars d’atenció integral social i sanitària vinculats a dispositius específics.