El 65 % dels habitatges del Prat no són accessibles a persones amb mobilitat reduïda

El compliment de la normativa no és obligatori però es poden demanar ajuts públics per fer les adaptacions necessàries
Dimecres, 18 gener 2023 · 10:59 hores ActualitatHabitatgeSocietat

Actualitat
Habitatge
Societat

El 65 % dels habitatges del Prat presenten problemes d’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduida. Si ens fixem només en els edificis, la situació és encara pitjor, ja que el 82 % dels quals no són accessibles. Aquestes dades les ha donat a conèixer la cooperativa pratenca d’arquitectura ètica La Rachola en una entrevista a elprat.ràdio que podeu escoltar a través de l’enllaç situat al peu d’aquesta informació.

Parc envellit

Un dels motius de la problemàtica de l’accessibilitat és l’antiguitat del parc d’habitatges del Prat, ja que el 55 % es van construir abans de l’entrada en vigor de les principals normatives d’accessibilitat, confort tèrmic i eficiència energètica.

Gent gran i persones amb discapacitats permanents o temporals són les principals damnificades per aquesta situació. De fet, el 20 % de la població del Prat té més de 65 anys, persones que, a més, acostumen a viure en edificis antics.

Per saber si un edifici compleix la normativa vigent cal consultar la fitxa de la inspecció tècnica de l’immoble. Tot i que la normativa no és d’obligatori compliment, en cas d’existir dificultats d’accessibilitat per a les persones residents, es pot fer un requeriment per aconseguir les millores necessàries. El primer pas és fer un projecte per aconseguir un pressupost i, a partir d’aquí, consultar els ajuts disponibles.

Ajuts públics a la rehabilitació

El Consorci Metropolità de l’Habitatge ofereix una subvenció del 40 % del cost amb un límit de 3.000 euros a aquelles actuacions d’adaptació de la mobilitat de l’habitatge, sempre que sigui residència habitual i permanent. En cas que l’habitatge s’incorpori a les borses de lloguer social o altres programes públics, la quantia màxima pot ascendir als 6.000 €.

D’altra banda, hi ha disponibles les ajudes europees Next Generation, que es poden demanar fins al 31 de gener i serviran per sufragar part del cost de treballs de millora a comunitats veïnals, com la instal·lació d’ascensors, videoporters o portes accessibles, fins a tasques a l’interior dels domicilis destinades a millorar l’accessibilitat de l’habitatge.

Escolteu l’entrevista a La Rachola: