Un estudi alerta que la tortuga de rierol està en perill d’extinció al delta del Llobregat

La tortuga d'orelles vermelles, una espècie invasora, l'està desplaçant del seu hàbitat
Dijous, 12 gener 2023 · 09:10 hores ActualitatGeneralSocietat

Dues tortugues de rierol.

Actualitat
General
Societat

Un estudi científic publicat recentment apunta que la tortuga de rierol (Mauremys leprosa), espècie autòctona, s’ha vist desplaçada del seu hàbitat com a conseqüència de l’arribada de la tortuga d’orelles vermelles (Trachemys scripta elegans), “una de les espècies invasores més perilloses del món”.

Segons l’estudi, la tortuga d’orelles vermelles domina les zones amb més nutrients i menys salades, i l’actual situació d’excés de nutrients i confinament de les llacunes costaneres del delta del Llobregat pot beneficiar la seva expansió. Això, afegit al comportament agressiu d’aquesta espècie, pot afectar seriosament la supervivència i reproducció de la tortuga de rierol, que es troba en perill d’extinció.

Els autors de l’estudi consideren que cal implementar un pla de seguiment exhaustiu de les poblacions d’aquestes dues espècies i posar en marxa accions de gestió i restauració d’hàbitat que assegurin la supervivència de la tortuga de rierol enfront de la amenaça que suposa la tortuga d’orelles vermelles.

L’estudi, titulat “Coexistència de tortugues natives i invasores al Delta del riu Llobregat”, és obra dels investigadors Marc Franch, Gustavo A. Llorente, Maria Rieradevall, Albert Montori i Miguel Cañedo-Argüelles. Es van estudiar 374 individus, dels quals 230 eren de l’espècie tortuga de rierol i 144 eren tortugues d’orelles vermelles. Les tortugues van ser localitzades en 13 zones del delta del Llobregat.

Una tortuga d’orelles vermelles