La depuradora envia més aigua regenerada riu amunt per compensar la sequera

La mesura també permet alimentar millor la potabilitzadora de Sant Joan Despí
Dimecres, 4 gener 2023 · 13:58 hores ActualitatSocietatSostenibilitat

Actualitat
Societat
Sostenibilitat

La Depuradora del Baix Llobregat, ubicada al costat de la desembocadura del riu i que tracta les aigües residuals de bona part de l’àrea metropolitana, està abocant aigua regenerada al Llobregat a l’alçada de Molins de Rei, una mesura excepcional causada per la sequera.

En condicions normals, la meitat de l’aigua regenerada per la depuradora s’aboca al tram final del riu per garantir un mínim cabal ecològic, i la resta es destina a altres usos (alimentar zones humides, reg agrícola, neteja viària, alimentació dels pous contra la intrusió salina a l’aqüífer, etc.). Amb la sequera, però, s’estan destinant 400 litres d’aigua regenerada per segon a Molins de Rei, però es podria arribar al doble en cas de trobar-nos en un escenari d’excepcionalitat, com seria que els embassaments baixessin al 24 % de la seva capacitat (actualment estan al 32 %)

Aquests 400 litres per segon representen una cinquena part de l’aigua que porta el riu, i també faciliten l’alimentació de la planta potabilitzadora de Sant Joan Despí, situada aigües avall de Molins de Rei. A més, contribueixen a disminuir l’aigua que han de deixar anar els embassaments al llarg del riu.

Escolteu una entrevista amb Jordi Molist, director de l’àrea d’abastament de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA):