El Prat substitueix 1.800 punts de llum al carrer per millorar la il·luminació i l’estalvi

El Pla Director d'Enllumenat Públic s'està desplegant per tot el municipi, un cop fet un estudi sobre les zones que necessitaven més il·luminació
Dijous, 22 desembre 2022 · 09:52 hores ActualitatDonesEconomia

Actualitat
Dones
Economia

Des del novembre passat i fins al febrer de 2023, l’Ajuntament del Prat substituirà 1.800 punts de llum a tot el municipi, en el marc del Pla Director d’Enllumenat Públic. Al febrer, el 43 % de les 10.000 làmpades dels espais públics del Prat seran de tecnologia led, que necessiten molta menys energia que les bombetes tradicionals, també menys manteniment i, a més, no contenen mercuri, un mineral molt contaminant. L’enllumenat públic suposa gairebé 600.000 euros del pressupost anual de l’Ajuntament.

Un altre avantatge del led sobre la bombeta tradicional és que el seu feix de llum no és tan dispers i es pot concentrar sobre els espais que es volen il·luminar, per exemple voreres fosques o passos de vianants. A més, la llum led és blanca i no groga, fet que no distorsiona la percepció dels colors i formes de les coses.

Solucions diverses

El Pla Director preveu un total de 116 actuacions, que s’estan executant després d’haver mapejat les necessitats lumíniques de tots els racons del terme municipal, distingint les característiques dels diferents espais: voreres, calçades, parcs, places…

En alguns indrets s’han posat punts de llum sota els balcons per evitar que les fulles dels arbres facin ombra sobre les voreres. En altres, com al carrer Vall d’Aran, on s’està treballant actualment, s’instal·len fanals dobles que il·luminen tant la calçada com la vorera, donant així solució a la deficiència lumínica que hi havia en aquest espai.

Seguretat real i percebuda

Totes aquestes millores en la il·luminació tenen un efecte positiu sobre la seguretat, tant la real (voreres i passos de vianants més visibles, per exemple) com la percebuda per determinats col·lectius vulnerables que amb una ciutat més ben il·luminada se senten més còmodes a l’espai públic. 

Variació horària

Una altra mesura d’estalvi és la implantació d’una variació horària de la intensitat de la il·luminació. Així, durant les hores centrals de la nit, quan pràcticament no hi ha ningú pel carrer, la potència lumínica es redueix entre un 40 i un 50 %. Així mateix, la il·luminació també s’adapta a la climatologia i s’encén abans o després en funció de la intensitat de la llum natural.