L’aportació anual de sorra no impedirà, per ella sola, que les platges del delta desapareguin

L'Àrea Metropolitana de Barcelona demana al Govern espanyol mesures estructurals com espigons o geotubs
Dilluns, 31 octubre 2022 · 08:26 hores ActualitatEconomiaSocietat

Aportació de sorra a la platja del Prat aquest estiu passat.

Actualitat
Economia
Societat

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha demanat al Ministeri per a la Transició Ecològica del Govern espanyol un pla d’estabilització de les platges metropolitanes, ja que retrocediran més de 20 metres en 30 anys si no s’actua amb un pla estructural de resiliència.

Segons l’AMB, les aportacions anuals de sorra del port de Barcelona són insuficients per compensar la pèrdua natural de 160.000 m3 anuals d’arena a delta del Llobregat, essent la platja del Prat la més afectada.

Segons diversos estudis sobre la dinàmica litoral del delta del Llobregat, les platges tenen un dèficit de sorra molt important a causa d’infraestructures com el dic del riu Llobregat (construït amb motiu de la desviació). Aquesta infraestructura, que té 8 metres de profunditat, actua com a “trampa” de sediments, que baixen fins a aquesta fondària i després s’hi queden atrapats. Per tant, la conca sedimentària del riu Llobregat s’ha desconnectat del delta, fet que trenca la dinàmica natural d’aportació i transport de sediments, que alhora són regeneradors naturals de sorra a les platges.

Cada cop més temporals

Les platges del delta del Llobregat retrocedeixen 1 metre de mitjana anual. Els temporals s’han incrementat notablement des del 2017, i són més prematurs, intensos, freqüents i llargs. Aquesta conjuntura fa augmentar l’erosió i la inundabilitat de les platges.

Possibles solucions estructurals

L’AMB apunta, com a possibles solucions estructurals, la construcció d’espigons que frenin la pèrdua de sorra, o bé la construcció de geotubs. Aquests elements són uns tubs de geotèxtil omplerts de sorra que formen un sistema de barres submergides d’1,5 metres d’alçada i una longitud de diversos quilòmetres, que ajuden a protegir les platges dels temporals.