El Prat perd població després d’anys de creixement suau

Moltes ciutats catalanes de més de 50.000 habitants registren baixes al cens en favor dels municipis menors de 5.000
Dimarts, 11 octubre 2022 · 09:37 hores ActualitatHabitatgeSocietat

Zona de nou creixement urbà, a la ronda del Sud del Prat.

Actualitat
Habitatge
Societat

Per primera vegada des de fa anys, el Prat ha perdut població. A data 1 de gener de 2022, la ciutat tenia 65.131 habitants, gairebé 600 persones menys que un any abans.

D’aquesta manera s’ha trencat la tendència al creixement suau dels darrers anys: dels 63.032 habitants del 2015 es va passar als 65.724 del 2021, amb creixements anuals moderats però sostinguts.

De fet, des de 1990 la població del Prat s’ha mantingut bastant estable al voltant dels 63.000 habitants, fins al 2015, quan va començar a créixer lleugerament amb una tendència que ara s’ha interromput.

Fenomen general a les ciutats grans

Aquesta pèrdua de població, que segurament es corregirà en un futur gràcies al creixement de l’Eixample Sud i, més endavant, al nou barri Seda-Paperera, es pot inscriure en la tendència general dels municipis catalans de més de 50.000 habitants.

Així, segons una informació recent de l’Institut d’Estadística de Catalunya, s’està produint un procés de desconcentració urbana: la majoria dels municipis de més de 50.000 habitants han tingut més sortides que entrades de població. Un total de 21.055 residents han anat a viure a municipis menors de 5.000 habitants.  Destaca, entre d’altres, Barcelona, amb una pèrdua de 15.121 persones. La segueixen l’Hospitalet de Llobregat i Santa Coloma de Gramenet, amb saldos negatius de 2.056 i 1.276 habitants, respectivament.

En canvi, els municipis de menys de 5.000 habitants i els d’entre 5.000 i 20.000 han estat els principals receptors de la migració dins de Catalunya.