S’obre el termini per demanar l’ajut al lloguer per a joves de fins a 36 anys

La tramitació es pot fer a través de l'empresa municipal d'habitatge i aparcament, Prat Espais
Dimecres, 28 setembre 2022 · 09:23 hores ActualitatHabitatgeSocietat

Actualitat
Habitatge
Societat

Avui, 28 de setembre, i fins al 7 d’octubre, s’obre el termini per demanar l’ajut al lloguer per a joves de fins a 36 anys. La tramitació es pot fer a través de l’empresa municipal d’habitatge i aparcament, Prat Espais.

Requisits per demanar l’ajut:

– Tenir 36 anys o menys
– Estar empadronat/da al Prat i ser titular d’un contracte de lloguer o de cessió d’ús d’habitació.
– No pagar més de 950 €/mensuals per habitatge o de 450€/mes per habitació.
– Que a la unitat de convivència el ingressos no sobrepassin els 23.664,15 €/any.

L’import d’ajut concedit oscil·la entre els 20 € i els 250 €/mensuals.

Les persones del Prat que van demanar el Bo Jove han hagut de rebre un missatge abans del 28 de setembre indicant si els han concedit o no l’ajut. Si a dia d’avui no han rebut el missatge, poden adreçar-se a Prat Espais (habitatge@pratespais.com, tel. 933 705 054).