El Prat redefineix el creixement cap al nord amb un nou barri verd i un miler d’habitatges públics fins l’autovia

El sector Estació – Seda – Paperera ocupa tota la franja entre la ja soterrada via del tren i l’autovia de Castelldefels
Divendres, 9 setembre 2022 · 11:19 hores ActualitatHabitatgePolítica local

Actualitat
Habitatge
Política local

L’Ajuntament del Prat ha aprovat aquest dimecres al Ple Municipal la tramitació d’un nou projecte de desenvolupament urbanístic dels terrenys de La Seda, La Paperera i l’entorn de l’estació. Ha estat amb una segona modificació del Pla General Metropolità que recull les esmenes i els informes que s’han presentat durant els darrers dos anys i que comporta canvis respecte el 2020.

El 20 % dels nous habitatges, de titularitat pública

En aquest sentit, el nou projecte descarta superar per sobre l’autovia deixant una àrea de 450.000 mil metres quadrats plana i amb un topall d’edificabilitat mitjana d’entre sis i set plantes amb l’excepció de dos edificis on el màxim serà de deu. En cap cas, però, hi haurà edificis d’alçades de dotze plantes com obligava l’opció de superar la C-31 per sobre.

Els carrers amples i grans espais verds predominen entre els nous habitatges

D’altra banda, s’hi construiran un màxim de 5.410 habitatges on un de cada cinc seran de titularitat municipal que estan pensats per oferir lloguer assequible. A més, el 45 % del nou parc d’habitatge serà protegit. Pel que fa els equipaments públics, es preveu una reserva de 31.426,65 metres quadrats; és a dir, un 6,94 % del total urbanitzat. De la mateixa manera, hi haurà 121.454,60 metres quadrats d’espais lliures (26,81 %) més dels vigents. En total, un 33,75 % (152.881,25 metres quadrats) serà de zones verdes i equipaments, el que representa en ambdós caos doblar la xifra a del que hi havia previst inicialment al projecte.

Nova pèrgola fotovoltaica sobre l’autovia

Alhora es preveu que aquest sigui un barri referent en emissions zero amb una estructura urbana on predomina clarament el verd gràcies fonamentalment a un nou passeig d’est a oest, amb mobilitat viària reduïda i edificacions sostenibles i energèticament eficients. En aquest sentit, tal i com va avançar elprat.ràdio al programa ‘Contrasenyes’, es preveu la construcció d’una pèrgola que tindrà alhora la funció de pantalla acústica per separar la C31 del futur barri, i energètica perquè estarà coberta de plaques fotovoltaiques.

La pèrgola s’instal·larà sobre l’autovia (a dalt), que s’espera que pugui soterrar-se amb el desenvolupament de El Prat Nord (a baix)

De fet, amb aquest nou projecte, es posa les bases d’un creixement progressiu cap al nord sense descartar que, en un futur, es pugui soterrar o semisoterrar l’actual autovia a partir del desenvolupament de El Prat Nord pròpiament; és a dir, l’altra banda de la infraestructura viària.

Després de l’aprovació inicial d’aquest dimecres ara el projecte continua el seu tràmit. Es preveu que pugui aprovar-se de forma definitiva abans que acabi el mandat per començar la seva execució durant el proper.

A continuació podeu escoltar el debat de portaveus del programa ‘Contrasenyes’, l’espai polític de elprat.ràdio:

La gran majoria dels terrenys estan tancats i sense cap ús