El Govern aprova el subsidi d’atur per a les treballadores de la llar

Dimecres, 7 setembre 2022 · 11:48 hores ActualitatDonesEconomia

Actualitat
Dones
Economia

El Govern de l’Estat ha aprovat aquest dimarts, al Consell de Ministres, un decret que regula la protecció per desocupació de les treballadores de la llar. La norma reconeix el dret a l’atur, equipara més drets per a aquest sector i elimina l’acomiadament sense causa, que era una de les grans desigualtats que patia aquest col·lectiu.

Una mesura que arriba després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que denunciava la discriminació laboral que pateixen les empleades de la llar a Espanya. I és que, fins ara, era l’únic sector sense accés a aquesta protecció social bàsica a l’Estat espanyol, fet que les empenyia a la precarietat.

La norma afectarà a gairebé 400.000 empleades domèstiques afiliades en aquest règim a Espanya i a 140.000 més que treballen al sector de manera irregular.

Actualment, a Espanya es calcula que gairebé el 40 % de les treballadores de la llar ho fan en l’economia submergida, fet que representaria més de 150.000 dones. D’aquestes treballadores, pràcticament la meitat són estrangeres.

Unes 300 dones al Prat

Al Prat hi ha vora 180 persones afiliades al règim especial de la Seguretat Social per a persones empleades de les llars. Si extrapolem les dades espanyoles a la nostra ciutat, al Prat hi hauria una setantena de treballadores de la llar a l’economia submergida, és a dir, que el col·lectiu sumaria gairebé 300 dones, de les quals la meitat estrangeres.