La protecció dels hàbitats naturals permet la recuperació de les poblacions de corriol camanegre

Dimarts, 2 agost 2022 · 08:47 hores ActualitatSocietatSostenibilitat

Actualitat
Societat
Sostenibilitat

El corriol camanegre (Charadrius alexandrius) és una especie d’au protegida que, gràcies a la preservació dels hàbitats naturals on nia, ha començat a incrementar la seva presència al delta del Llobregat. Així ho reflecteixen els censos que realitza el Consorci dels Espais Naturals del Delta, que en els darrers cinc anys mostren una tendència positiva.

Durant els darrers 30 anys, a causa de la creació i ampliació d’infraestructures, així com de l’increment de l’ús social de les platges, les poblacions de corriol camanegre havien patit un important retrocés.

Enguany, a les platges protegides del litoral del Prat entre la desembocadura del riu i l’estany de la Ricarda s’han detectat 14 parelles reproductores, front a les 10 de la temporada passada.

Mesures de protecció

Les mesures de protecció i gestió de l’hàbitat que s’estan aplicant estan aconseguint l’increment de la població reproductora de l’espècie i la seva lenta, però progressiva, recuperació, segons el Consorci. Una de les més importants és restringir l’ús públic en alguns trams de platja, ja que la presència de visitants destorba la tranquil·litat que necessiten els corriols per reproduir-se i alimentar-se, almenys durant la primavera i l’estiu.

Per assegurar l’èxit reproductor, es col·loquen gàbies protectores al voltant dels nius. A les platges protegides on es permet l’ús públic, la mesura de gestió de l’hàbitat més eficient és “netejar de forma manual la sorra”, per afavorir la presència d’elements orgànics que serveixin d’aliment als corriols i a d’altres ocells marins. Així es conserva no només l’hàbitat de cria a la platja amb la seva vegetació típica, sinó també la zona d’alimentació que se situa en el trencant de les onades.

No obstant, cal tenir en compte que actualment el corriol camanegre tan tols és present en el 2 % de la superfície del litoral deltaic.