L’Àrea Metropolitana reclama un carril bus a l’autovia de Castelldefels d’entrada a Barcelona

També demana a la Generalitat més aparcaments a les estacions de tren i que el port obri les 24 hores als camions
Dilluns, 13 juny 2022 · 09:04 hores ActualitatEconomiaSocietat

Actualitat
Economia
Societat

El vicepresident de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), Antoni Poveda, ha reclamat a la Generalitat mesures “urgents, concretes i decidides” per descongestionar la xarxa viària metropolitana i evitar els col·lapses que darrerament es repeteixen cada setmana. “Les mesures plantejades per la Generalitat, la reducció de la velocitat a determinats trams i contractar un servei de grues, són mesures insuficients per resoldre el greu problema de congestió i accidents, que no tenen un termini previst i que arriben tard”, exposa Poveda.

Segons les dades del Servei Català de Trànsit, la congestió entre setmana se situa a l’entorn de 126 km diaris. En el cas de l’economia, els estudis de referència constaten un impacte econòmic de 175 milions d’euros anuals per a les empreses metropolitanes (ESADE, 2021).

D’altra banda, la relació entre la congestió i la contaminació és clara. Tant l’increment del temps com l’ús de marxes curtes a velocitats reduïdes presenten un impacte rellevant sobre l’emissió de substàncies contaminants (CO2, NOx, partícules fines). S’estima que la congestió suposa entre el 10 i el 25 % de la contaminació de la mobilitat metropolitana, i actualment està augmentant. El seu impacte sobre la qualitat de l’aire és, per tant molt important.

Més carrils bus

L’ÀMB considera que s’ha de millorar urgentment la prioritat per al transport públic a les grans vies d’accés de la metròpolis i, per tant, “fer realitat, d’una vegada, els carrils bus pendents a totes les vies. Ja hauríem de tenir espai reservat a totes les entrades de Barcelona per facilitar l’accés del transport públic a la ciutat, com ja fan totes les ciutats d’Europa”, ha apuntat Poveda. El vicepresident de l’AMB també ha reclamat la construcció d’aparcaments d’intercanvi (park and ride) a les estacions ferroviàries, per contribuir a la reducció de cotxes a la xarxa viària bàsica de la metròpolis. “Totes les previsions d’aparcaments d’intercanvi en els plans d’infraestructures aprovats fins ara s’han incomplert sistemàticament”, indica.

Sobre els carrils bus, “cal fer el carril bus de la B-23 (entrada a Barcelona per la Diagonal) i de la C-31 (entrada a Barcelona per l’autovia de Castelldefels). “Ara ja no es pot donar la culpa al govern de l’Estat. La Generalitat ha de complir d’una vegada per totes i fer realitat els compromisos”, ha explicat Poveda.

Solucions tecnològiques

Poveda afirma també que “cal que el Servei Català de Trànsit reguli de debò el trànsit. Hauria de tenir uns sistemes operatius tecnològics que regulin i espongin les retencions a 20 o 30 quilòmetres de l’entrada de Barcelona, per actuar preventivament abans que es produeixi el col·lapse de les vies metropolitanes”.

Distribució de mercaderies i mobilitat nocturna

Una altra de les demandes de l’AMB és que el port de Barcelona hauria d’estar obert 24 hores els set dies de la setmana. “No pot ser que cada matí totes les carreteres que van al port tinguin dos carrils ocupats per camions. S’ha de promoure que els camions es desplacin de nit i també posar limitacions a la circulació de camions durant les hores punta”, exposa Poveda, en referència a les llargues cues que hi ha cada matí a ronda Litoral per accedir al Port.