Les pluges obliguen a multiplicar per 10 els tractaments contra mosquits al Baix Llobregat

La ciutadania ja comença a patir les primeres picades de la temporada
Dimecres, 4 maig 2022 · 17:25 hores ActualitatGeneralSalut

Actualitat
General
Salut

Les abundants pluges registrades entre els mesos de febrer i abril d’enguany, 2,5 vegades superiors a les del mateix període de 2021, han obligat al Servei de Control de Mosquits del Baix Llobregat a multiplicar per 10 els tractaments larvicides biològics contra aquests insectes, i per 20 la superfície tractada, en relació a l’any passat.

Així, de gener a abril de 2021 es van fer 26 tractaments, mentre que de gener a abril de 2022 se n’han fet 280. Pel que fa a les zones tractades, la majoria són naturals i agrícoles. Tot i així, l’any passat es van tractar més de 7.000 embornals a la ciutat del Prat.

Primeres picades

La combinació de pluges i altes temperatures ocasiona la proliferació de mosquits i les seves picades, que moltes persones ja han començat a patir.

La ciutadania pot fer molt per evitar la proliferació de mosquits, eliminant els focus de cria, com recipients a l’exterior que acumulin aigua, per poca quantitat que sigui.