El Prat registra el major augment d’ús quotidià de bicis i patinets de tota l’àrea metropolitana

La Bicivia 1, que comunica el Prat amb Castelldefels, és la que més creix
Dilluns, 4 abril 2022 · 17:55 hores ActualitatEconomiaSocietat

Actualitat
Economia
Societat

L’ús de les bicicletes ha crescut un 34 % a la xarxa metropolitana Bicivia en els darrers dos anys, mentre que el dels patinets s’ha enfilat un 123 %. El municipi on s’ha registrat un increment més fort és el Prat.

L’estudi “Aforaments a la xarxa Bicivia metropolitana (2021). Evolució 2019-2021 i comparació amb altres dades de mobilitat”, impulsat i encarregat per l’AMB i elaborat per l’IERMB, evidencia el notable creixement de l’ús de la bicicleta i el patinet a l’àrea metropolitana de Barcelona. Entre el 2019 i el 2021, s’ha produït un increment del 49 % de l’ús de la Bicivia en un dia feiner.

Què és la Bicivia?

La Bicivia és una xarxa pedalable de l’àrea metropolitana dissenyada per l’AMB d’acord amb els ajuntaments. Amb nou eixos principals i més de 500 km, està en procés de construcció i quan estigui finalitzada permetrà creuar el territori de nord a sud i d’oest a est.

El patinet guanya terreny

A la Bicivia, dos terços dels vehicles que hi circulen quotidianament són bicicletes i un terç són patinets. Pel que fa a la distribució per sexes de la població usuària de la Bicivia, un 78 % són homes i un 22 % dones. En el cas de la bicicleta, el 82 % de l’ús de la xarxa correspon a homes i el 18 % a dones. En patinet, el 69 % són homes i el 31 % dones.

Bicivia 1, l’eix pedalable que més creix

El creixement ha estat pràcticament generalitzat a tota l’àrea metropolitana, si bé l’augment més gran s’ha registrat als punts de la xarxa Bicivia més propers a la zona litoral. Concretament, l’eix Bicivia 1, que connecta el Prat i Castelldefels per la plana del delta, és el que més ha crescut.

Les dades provenen dels comptatges permanents, així com dels automàtics i manuals que s’han realitzat a la xarxa Bicivia metropolitana durant els mesos de juny-juliol i novembre de 2019 i el maig-juny i octubre-novembre de 2021. El punt de comptatge que ha resgistrat un increment més fort de tota l’àrea metropolitana, exactament del 180,6 %, es troba a l’avinguda de l’Onze de Setembre del Prat (consulteu el plànol que acompanya aquesta informació).

Més moderat a Barcelona

En contraposició a aquesta destacada evolució en el conjunt de la metròpolis, a Barcelona ciutat el creixement ha estat més moderat i s’ha situat en el 17 %. L’evolució 2019-2021 mostra com la demanda disminueix lleugerament al centre de la ciutat, mentre que creix en barris menys cèntrics.

Aquesta tendència podria ser parcialment atribuïble a la situació pandèmica, que pot haver reduït el nombre de desplaçaments amb més força a Barcelona que a la resta de l’àmbit metropolità, doncs a la ciutat hi tenen major pes els desplaçaments per motiu feina i turístics.