El nombre de dones ateses per violències masclistes al Prat creix més d’un 30 % en un any

A les físiques i psicològiques cal afegir altre tipus de violències com les econòmiques o les sexuals
Dimecres, 19 gener 2022 · 12:10 hores ActualitatDonesSocietat

Actualitat
Dones
Societat

El Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) de l’Ajuntament del Prat va atendre durant l’any 2021 un total de 701 dones. D’aquestes, 310 dones eren víctimes d’algun tipus de violència masclista, un 32,5 % més que l’any anterior. També van ser bastants més que els anys 2019 (228) i 2018 (185), abans de la pandèmia. El tipus de violència masclista que han patit les dones que han acudit al SIAD ha estat majoritàriament física, però també psicològica.

Diferents explicacions

Aquestes xifres mostren un increment substancial de les situacions que pateixen les dones, però també tenen una altra lectura: cada cop hi ha més dones que fan el pas de consultar al SIAD i aquest servei cada cop és més eficient a l’hora de detectar els casos de violència masclista. A més, es tracta d’un servei ja força consolidat i conegut entre la ciutadania.

Nombre real de casos

Tot i que el nombre de dones víctimes de violències masclistes ha anat incrementant-se els darrers anys, és difícil saber quin és el nombre real de casos i situacions d’aquest tipus que es donen a la nostra ciutat. I és que, segon explica la coordinadora del SIAD, Rosa Mela, les relacions entre homes i dones estan fonamentades en un sistema que normalitza la desigualtat i això fa que moltes dones no siguin conscients que són víctimes de violències masclistes i no coneguin els recursos que tenen al seu abast per sortir d’aquestes situacions.

Moltes de les violències que viuen les dones són invisibles, com la psicològica, que està inclosa en aquesta dinàmica de relació social desigual entre homes i dones que, sovint, està acceptada socialment. La violència física sol anar acompanyada també de la psicològica.

A banda d’aquestes, també hi ha les violències múltiples, que engloben altres formes d’agressions cap a les dones, com les econòmiques o sexuals, entre altres. Per exemple, 82 dones del Prat van acudir l’any passat al SIAD per consultes sobre violència sexual.

Tot seguit podeu escoltar una entrevista sobre aquest tema emesa al programa Planeta Prat d’elprat.ràdio.