El canal de la Bunyola rep aigua regenerada per millorar el seu estat ecològic

Un acord entre l'Ajuntament del Prat i l'Àrea Metropolitana ha permès aportar-hi aigua procedent de la depuradora del Baix Llobregat
Divendres, 26 novembre 2021 · 13:52 hores ActualitatSocietatSostenibilitat

Canal de la Bunyola, poc abans d'arribar al mar.

Actualitat
Societat
Sostenibilitat

L’empresa municipal Aigües del Prat ha habilitat un sistema de canalització que permet aportar 800 m3 diaris d’aigua regenerada al canal de la Bunyola, que d’aquesta manera mantindrà un flux continu i millorarà les seves condicions ambientals i de l’ecosistema de l’entorn. Aquest canal serveix per al drenatge agrícola de gran part del municipi del Prat, i acaba desembocant al mar.

Aquesta actuació ha estat possible gràcies a un acord entre l’Ajuntament del Prat i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). L’aigua regenerada es produeix a l’ERA (Estació Regeneradora d’Aigua) del Prat, la qual rep les aigües tractades a l’EDAR (Estació Depuradora d’Aigües Residuals) del Baix Llobregat. Totes dues instal·lacions són gestionades per l’AMB.

Mijoler reclama més aigua per als estanys de la Ricarda i de Cal Tet
L’alcalde del Prat ha celebrat l’acord i ha recordat que cal aportar també aigües als estanys de la Ricarda i de Cal Tet per garantir la qualitat del seu estat ecològic i el manteniment de la seva biodiversitat. Segons Mijoler, “entre les compensacions ambientals acordades al Pla Delta per pal·liar l’impacte sobre aquesta zona del conjunt d’infraestructures de l’entorn, es contemplen mesures amb aquesta finalitat incomplertes fins ara.”

Aena aporta menys aigua que l’acordada
L’alcalde ha recordat que un informe recent ha desvetllat que l’aportació de recursos hídrics a l’estany de la Ricarda per part d’Aena “està molt per sota dels compromisos establerts a l’estudi d’impacte ambiental previ a la DIA de 2002 i és molt inferior a la que estudis més actualitzats sobre el tema han establert com a necessaris, fet que ha comportat una pèrdua dràstica de la biodiversitat de la Ricarda”.

L’Ajuntament del ha presentat propostes per resoldre aquesta situació, com ara la construcció d’un tub des de la bassa de l’Illa, on estan els cargols d’Arquímedes que buiden l’aqüífer superficial per part d’AENA per garantir aportacions extraordinàries d’una aigua que va avui al mar.