El 2 de maig de 2022 serà dia festiu a les escoles del Prat

Dilluns, 22 novembre 2021 · 12:47 hores ActualitatEducacióSocietat

Actualitat
Educació
Societat

El Consell d’Educació Municipal va acordar durant el mes de juny el calendari escolar del curs, designant com a dies de lliure disposició el 7 de desembre de 2021, el 28 de febrer de 2022 i 3 de juny de 2022, i com a dies de festa local el 27 de setembre de 2021 i el 6 de juny de 2022.

A posteriori, la Generalitat va determinar que el 6 de juny seria festiu nacional, de manera que el Consell d’Educació va haver de triar un altra data per a la festa local, el 23 de setembre de 2022, que no cau dins del curs 2021-2022.

D’acord amb la normativa que regula el calendari escolar dels centres educatius, aquests han d’establir tres dies festius de lliure disposició. En cas que un o dos d’aquests dies caiguin en dia no lectiu, els centres poden afegir-los als de lliure disposició establerts dins el curs escolar corresponent. Això ha portat que, al Prat, i amb l’acord del Consell d’Educació Municipal, es determini el dia 2 de maig de 2022 com a dia de lliure disposició.