La Generalitat es compromet a recuperar el delta del Llobregat i augmentar-ne la protecció

Aquest compromís està inclòs al Pla de Govern de la XIV legislatura, aprovat aquesta setmana
Dijous, 23 setembre 2021 · 10:52 hores ActualitatSocietatSostenibilitat

Actualitat
Societat
Sostenibilitat

El Govern de la Generalitat ha aprovat el Pla de Govern de la XIV legislatura, centrat en les “transformacions democràtica, social, verda i feminista”. Aquest pla estratègic de l’actual mandat governamental inclou més de 1.500 mesures, entre les quals figura l’aprovació i impuls del “pla de conservació i recuperació integral del delta del Llobregat per donar compliment a la carta d’emplaçament europea, augmentant la seva protecció”.

Aquest compromís fa referència al requeriment de la Comissió Europea a l’estat espanyol perquè augmenti la protecció dels espais naturals del delta i que apliqui les compensacions ambientals pendents de la darrera ampliació de l’aeroport, el 2004.

Lluita contra el canvi climàtic

Segons el Pla de Govern, “en l’àmbit de la transformació verda es desplegaran polítiques territorials i energètiques que alineïn Catalunya amb la lluita global contra el canvi climàtic i el respecte per la biodiversitat, i que la vertebrin amb infraestructures que evitin el despoblament rural i la desigualtat urbana”.

Les darreres setmanes, l’alcalde del Prat, Lluís Mijoler, així com diverses associacions cíviques i ecologistes han reclamat a la Generalitat un pla de protecció i ampliació dels espais naturals del delta del Llobregat, que inclogui les compensacions pendents abans esmentades.