Els regants acusen Agbar de voler captar més aigua del Llobregat “fins a nivells insostenibles”

Demanen a l'Agència Catalana de l'Aigua que no autoritzi la multinacional a perforar tres pous nous
Dimecres, 14 juliol 2021 · 11:24 hores ActualitatAgriculturaEconomia

Actualitat
Agricultura
Economia

La Comunitat de Regants del Canal de la Dreta del Llobregat, que fan servir aigua del riu per a finalitats agrícoles, han acusat la multinacional Aigües de Barcelona (Agbar) de voler augmentar les captacions d’aigua de l’aqüífer de la Vall Baixa i del delta del Llobregat “fins a nivells insostenibles”.

Agbar ha demanat a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) permís per explotar tres pous nous a Santa Coloma de Cervelló i a Sant Joan Despí, que s’afegirien als 53 que ja té ara –a més de 15 mines i d’una captació d’aigües superficials– i podrien augmentar la capacitat d’extracció d’aigua d’aquesta companyia en 4 m3/segon (4.000 litres per segon), equivalents a 126 Hm3 anuals.

Els Regants han presentat a l’ACA al·legacions contra la sol·licitud d’Agbar, perquè “una captació de 4 m3/segon, encara que sigui de forma esporàdica, equivaldria a extreure tota l’aigua disponible en un any normal”, expliquen. “Això empitjoraria de manera irreversible el mal estat de les aigües subterrànies, que ja en aquests moments no compleixen els objectius previstos pel Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2016-2021, ni des d’un punt de vista qualitatiu ni quantitatiu”, afegeixen.

Segons els regants, la documentació aportada per Agbar per justificar la petició planteja dubtes respecte a l’objectiu final de la sol·licitud, un augment de la capacitat d’extracció d’aigües subterrànies de la companyia.

Tot seguit podeu escoltar una entrevista emesa al magazine matinal Planeta Prat, de l’emissora municipal elprat.ràdio (91.6 FM) sobre aquest tema.